HFD-målet

Datainspektionen stoppar normal fotografering!

Datainspektionen stoppar:

- Kameradrönare

- Fotografering på stativ

- Undervattensfotografering med ROV

 

Datinspektonen driver ett mål till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) där de anser att kameradrönare ska vara tillståndspliktiga enligt kameövrevakningslagen.

 

Läget är mycket allvarligt, då Datainpektionen, som motpart, mycket hårt driver linjen att all fotografering från obemannade flygfarkoster ska vara tillståndspliktiga.

Lagen är mycket klar: tillstånd ska bara ges för att förebygga, avslöja eller utreda brott, förhindra olyckor eller andra därmed jämförliga ändamål.

 

Detta innebär i praktiken ett TOTALT FÖRBUD mot kameraförsedda farkoster (som inte förebygger brott eller olyckor), om Datainpektionen får gehör i HFD.

Förbudet gäller på marken, på och undervattnet samt i HELA LUFTRUMMET. Och inte bara när man fotograferar/filmar, utan jämt och ständigt.

Tillståndsplikten gäller så fort kameran är monterad på farkosten, dvs inte bara när den används, enligt Datainspektionen och kammarrätten.

 

Om någon, mot förmodan, skulle få tillstånd att fotografera/filma, så ska bilderna/filmerna behandlas med största sekretess och förstöras inom 2 månader (såvida inte Länsstyrelsen beslutar något annat).

(Att länsstyrelsen skulle besluta något annat än två månader är inte så sannolikt, då de är bundna av lagen om likabehandling.)

 

Dessutom har i så fall myndigheterna och polisen rätt att utan domstolsbeslut göra besök (i princip husrannsakan) i hemmet och på arbetsplatsen där utrustning eller bilder/filmer finns.

 

Brott mot tillståndsplikten kan ge böter eller fängelse upp till ett år!

 

Vi är övertygade att vi med lagstöd och vetenskapligt material kan visa att Datainspektionens hållning inte är godtagbar.

Det är besvärande att kammarrätterna i Göteborg och Jönköping har lämnat domar som går helt på Datainspektionens linje, något som vi anser är felaktigt.

Dessa två domar försvårar rättsprocessen.

 

Detta gör att det är extra viktigt att HFD prövar ett komplett processmaterial, samt alla relevanta rättskällor.

Eftersom det är en tvåpartsförhandling, och Datainspektionen är mycket påstridiga, så är det av största vikt att korrekta, välavvägda och strukturerade yttranden görs.

 

HFDs beslut är prejudicerande och kommer därför att gälla ALLA berörda.

 

CONNECT WITH US

We Are Not On Social Networks Yet

Scientific Engineering QED

+46 708 298484

info@seqed.se