Kamera på stativ

Datainspektionen vill att

fotografering med stativ

ska vara tilltåndspliktigt

Datainspektionen meddelar:

Om kameran är uppsatt på ett stativ, inte används kortvarigt och inte heller hanteras fortlöpande på platsen så omfattas den av kameraövervakningslagen och är tillståndspliktig om den filmar en plats dit allmänheten har tillträde. Således samma bedömning som Datainspektionen har gjort avseende drönare.

 

Du kan läsa mer om kameraövervakningslagens bestämmelser via följande länk:

 

http://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/kameraovervakningslagen/

CONNECT WITH US

We Are Not On Social Networks Yet

Scientific Engineering QED

+46 708 298484

info@seqed.se