Undervatten ROV

Datainspektionen vill att

undervattensfotografering

med ROV

ska vara tilltåndspliktigt

Datainspektionen meddelar:

Svenskt sjöterritorium torde omfatta även det under ytan, så kameraövervakningslagen torde gälla där, jfr lag (1966:374) om Sveriges sjöterritorium.

 

Om fjärrstyrda farkoster är tillståndspliktiga där torde vara beroende av hur det går i rättsprocessen avseende drönare som beviljats prövningstillstånd hos Högsta Förvaltningsdomstolen.

CONNECT WITH US

We Are Not On Social Networks Yet

Scientific Engineering QED

+46 708 298484

info@seqed.se