Tjänster

Tjänster

Vi ska vara bäst på det vi gör

Våra tjänster

Juridik

Förvaltningsrätt

Ekonomi

ABC-kalyl

Teknologi

Beräkningar

Mätningar

Fysik

Kemi

 

Vi kan hjälpa dig

 

Vi har lång erfarenhet att hjälpa kunder när det ser omöjligt ut. Vi hjälper er när det gäller kniviga juridiska frågeställningar rörande teknik. Rör det sig om myndighetsbelsut, så har vi stor erfarenhet hur man ska hantera dessa, även om det ser mörkt ut. Vi hittar alltid en lösning.

 

Behöver ni annan hjälp, så utför vi också:

- Radonmätning (vi mäter radonhalten varje timme)

- Temperatur -och fuktloggning

- Termografering med IR-kamera

- Fotouppdrag

- Videofilmning

- Fysiska och kemiska beräkningar

Problem med myndighetsbeslut?

 

Ett myndighetsbeslut kan kännas tungt. Vi är specialister på att hitta lösningar, då vi behärskar hela kedjan från lagboken ända ner till kvantfysiken.

Vi har stor erfarenhet rörande beslut och domar från:

- Länsstyrelser

- Förvaltningsrätter

- Kammarrätter

- Högsta förvaltningsdomstolen

 

VAD VÅRA KUNDER SÄGER

Scientific Engineering QED har varit till stor hjälp i svåra frågeställngar rörande juridik, ekonomi, samt tekniska vägval.

 

#Spring Systems AB

CONNECT WITH US

We Are Not On Social Networks Yet

Scientific Engineering QED

+46 708 298484

info@seqed.se